Vi vill göra din förändring tillgänglig och kraftfull. Genom noggrant utvalda aktiviteter skapas förutsättningar för att nå de resultat du önskar.
Aware-Health är ett utvecklat koncept som ger förståelse för hur vi som individer fungerar inom oss och i relation till vår omgivning. Med denna grund skapas förutsättningar att må bra och uppleva en personlig utveckling som är helt anpassad för dig.

SlowDown är en viktig och ibland avgörande aktivitet inom ramen för Aware-Health. SlowDown skapar förutsättningar för förändringsarbetets effekt både kortsiktigt och framförallt långsiktigt. Under fliken SlowDown beskrivs mer. 

Mindpiece skapar koncept och utgår från en systemisk förståelse i hur vi som individer fungerar och integrerar till sin omgivning. En systemisk förståelse är helt nödvändig för öka chanserna till lyckosamt förändringsarbete. A-health och SlowDown erbjuder flera olika aktiviteter såsom coaching, träningsprogram, kurser, föreläsningar m.m helt anpassade utifrån dig och din önskade effekt på ditt förändringsarbete.