Aware Health


Hälsa som grund för din utveckling

Oavsett vad vi som individer önskar uppnå behöver vi en grund i att må bra. Vi hanterar, bearbetar och anpassar oss hela tiden efter vår omgivning och inre miljö, som direkt påverkar vår upplevelse av hur vi mår.

Aware Health tar som utgångspunkt i fem delar där alla enskilt och tillsammans är viktiga för att vår kropp och att våra mentala processer ska fungera som de ska. Inom varje del finns ett antal principer och förhållningssätt som behöver vara på plats för att våra funktioner och resurser ska nyttjas fullt ut. 

Genom en systemisk förståelse är varje förändringsarbete unikt, helt utifrån dig och dina förutsättningar. Inom ramen för Aware Health skapas en mängd olika aktiviteter där vi både vänder oss till privatpersoner och organisationer som önskar skapa ny förståelse och effekt på sitt arbete till en bättre hälsa och välmående. 


Coaching 

Ge dig själv goda förutsättningar för din personliga utveckling. Coaching genom konceptet Aware Health tar en mycket bred utgångspunkt i förändringsarbetet för att uppnå just dina önskade mål. 

Konceptet bygger på att ge en förståelse för vilka faktorer som påverkar din hälsa. Vi jobbar med övergripande delar såsom rörelse, kost, sömn, mentala färdigheter och yttre miljö som alla enskilt och tillsammans påverkar vår hälsa och förmåga att vara funktionella eller prestera i ett specifikt sammanhang. 
En bra aktivitet för dig som vill arbeta med dig själv utifrån dina förutsättningar och helt anpassat för dig. 

Må bättre och/eller Optimera dina förutsättningar och resurser