Aware-Performance

Skapa din framtid genom dig själv

Ingen annan kan eller har ansvaret för din utveckling. Det är du själv och enbart du som gör det möjligt. Många har vi drömmar, mål och önskningar om vad vi vill uppnå i framtiden. Många gånger blir det just en dröm eller önskan. Du behöver ge dig själv förutsättningar och förbereda dig på det arbete som ska komma för att uppnå din intention. 

Tillsammans utmanar vi dig att skapa de rätta förutsättningarna och ger en grund till att ta sig an din utveckling. Vi kvalitetssäkrar dina mål, dina livsstilsfaktorer, din yttre miljö och tränas i det som för dig ger störst effekt både kortsiktigt och långsiktigt. 

Ta kontakt och boka din första tid för dig och din framtid! 

1 tillfälle 750 kr/tillfälle, 60 min. 

Beroende på omfattning gällande antal träffar, frekvens m.m. sätts ett pris specifikt för det. 

Ta kontakt för bokning

Ange dina uppgifter så återkommer vi inom kort.