Concepts

SlowDown

SlowDown är ett koncept skapat för stimulera det neuromotoriska underlaget som är en förutsättning för kraft, flexiblitet och välmående. Genom denna aktivitet ger vi möjlighet för att kroppen och dess mentala processer ska fungera som de är utformade för.

Vi erbjuder SlowDown genom två olika former. 

Behandling - På en bänk likt massage utförs långsamma rörelser av terapeut som också kvalitetssäkrar övriga nyckelfaktorer för ökad effekt.

Kurs - SlowDown är med lite övning en enkel aktivitet att utföra själv. Genom en kurs ges du möjlighet att få kunskap kring varför SlowDown är nödvändigt och hur du själv kan utföra aktiviteten

Aware Health

Oavsett vad vi som individer önskar uppnå behöver vi en grund i att må bra. Vi hanterar, bearbetar och anpassar oss hela tiden efter vår omgivning och inre miljö, som direkt påverkar vår upplevelse av hur vi mår.

Aware Health tar som utgångspunkt i fem delar där alla enskilt och tillsammans är viktiga för att vår kropp och att våra mentala processer ska fungera som de ska. Inom varje del finns ett antal principer och förhållningssätt som behöver vara på plats för att våra funktioner och resurser ska nyttjas fullt ut.

Genom en systemisk förståelse är varje förändringsarbete unikt, helt utifrån dig och dina förutsättningar. Inom ramen för Aware Health skapas en mängd olika aktiviteter där vi både vänder oss till privatpersoner och organisationer som önskar skapa ny förståelse och effekt på sitt arbete till en bättre hälsa och välmående. 

Mer info kommer senare under 2018.