Om Mindpiece

"Att skapa, utveckla och förändra är mänsklig förutsättning. En förutsättning om rörelse och drivkraft i att kunna göra någonting bättre och annorlunda. En mänsklig drivkraft i att göra världen lite bättre. "

Mindpiece älskar förändring och utveckling. Framförallt när någonting uppnås genom medvetenhet och drivkraft. Vår passion är att få berätta och träna dig i hur du kan kvalitetssäkra din rörelse in i framtiden. I en tid då samhällets hjul snurrar allt fortare kommer vissa mänskliga förmågor att bli allt viktigare. 

Mindpiece är modulbaserat företag vilket innebär att resurser och funktioner sätts samman för det förändringsarbete som uppdraget kräver. 

Den som hjälper dig att få bitarna på plats


Eric Fransson 

Att få påverka en förändring i en positiv riktning är det jag brinner för. Som kommunikolog är jag tränad i att analysera och kvalitetsäkra förändringsprocesser där kommunikation är verktyget. Genom hög pedagogisk noggranhet skapas förutsättningar för lärande och utveckling oavsett vilken sorts förändring som ska till. Min bakgrund finns framförallt inom idrotten där jag arbetat med både individer, grupper och organisationer i just deras förändringsarbete.

Kommunikologi

Definitioner av Kommunikologi©

  • Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
  • Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

Kommunikologi är en disciplin (ett kunskapsområde) som studerar andra discipliner och områden som bland annat pedagogik, vägledning, hälsa, terapi, förhandling, samarbete och ledarskap. Genom sammanfattning av fackkunskap har nyckelfaktorer inom förändrings- och utvecklingsprocesser identifierats, tydlig- och tillgängliggjorts.

Ordet kommunikologi betyder läran om det som är gemensamt.

Läs mer om Kommunikologi på www.kommunikologi.org