Den som hjälper dig att få bitarna på plats


Eric Fransson 

Att få påverka en förändring i en positiv riktning är det jag brinner för. Som kommunikolog är jag tränad i att analysera och kvalitetsäkra förändringsprocesser där kommunikation är verktyget. Genom pedagogisk noggranhet skapas förutsättningar för lärande och utveckling oavsett vilken sorts förändring som ska till. Min bakgrund finns framförallt inom idrotten där jag arbetat med både individer, grupper och organisationer i just deras förändringsarbete.