SlowDown
"If you can´t do it slow, you can´t do it fast"

SlowDown är ett koncept skapat för stimulera det neuromotoriska underlaget som är en förutsättning för kraft, flexiblitet och välmående. Genom denna aktivitet skapas förutsättningar för att kroppen och dess mentala processer ska fungera som de är utformade för. 

Vi erbjuder SlowDown genom två olika former. 

Behandling - På en bänk likt massage utförs långsamma rörelser av terapeut som också kvalitetssäkrar övriga nyckelfaktorer för ökad effekt. 

Kurs - SlowDown är med lite övning en enkel aktivitet att utföra själv. Genom en kurs ges du möjlighet att få kunskap kring varför SlowDown är nödvändigt och hur du själv kan utföra aktiviteten. 


Lär dig grunderna i SlowDown - Kurs

Under 8 veckor får du grunderna i varför och hur du utför neuromotoriskt underlag som en del i vardag. Nedan presenteras aktuella datum och i vilka städer vi i idagsläget erbjuder kurser.  

Karlskrona

Startdatum


Sölvesborg

Startdatum

Helsingborg

Startdatum

Neuromotoriskt underlag

Vårt neuromotoriska underlag består av balans mellan inre och yttre muskulatur, balans mellan hjärnans delar och nervsystemets kvalitet. Ett väl stimulerat neuromotoriskt underlag är en förutsättning för välmående, flexibilitet och uthållighet. 

Konceptet SlowDown säkerställer att stimuleringen utförs på ett korrekt sätt och att önskad effekt uppnås. Stimulering av det Neuromotoriska underlaget består av

  • Rörelser i långsamt tempo.
  • Rörelserna sker sinnesbaserat, alltså med information inifrån oss om hur rörelserna ska utföras.
  • Uppmärksamhet på sin andning.
  • Mönster i form av rotationer och diagonaler.

SlowDown bidrar till att en bättre kontakt med oss själva, våra basala behov och vår naturliga rytm. Det påverkar därmed vår livskvalitet, den kraft och helhet vi har eller kan skapa. 

Vid bokning eller frågor kontakta Mindpiece